Dijital İletişim Atölyesi

Halkla İlişkiler

Bireysel ya da kurumsal olarak marka kimliğiniz, vermek istediğiniz mesajlarınız, faaliyet alanlarınız ve sunduğunuz hizmetlere yönelik bilgileri çok daha geniş bir hedef kitleye ulaştırmak için nitelikli bir PR çalışmasına ihtiyacınız var.


Tecrübeli ekibimizle bu alanda PR iletişim hizmetleri faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve ilgili mesajların kamuoyu ile etkin biçimde paylaşılması süreçlerini uçtan uca yönetiyor, marka bilinirliğine ve itibarına katkı sağlayacak hizmetler sunuyoruz.

Medya İlişkileri

Halkla ilişkiler gündem belirlerken, medya tarafında ise gündem oluşturulur. Oluşturulmak istenen algı için en temel kaynaklardan birisi yazılı, görsel, işitsel ve dijital medyadır. Marka itibari için medya ilişkileri kullanmak en temel işletme faaliyetlerinden biridir.

Etkinlik Yönetimi

Yeni iletişim araçları ile karşımıza gelen pazarlama stratejilerinin temel prensiplerinden biri olan etkinlik yönetimi herkes tarafından kabul edilen bir en güncel iletişim araçları arasındadır.

Kurumsal PR

Markanın iletişim stratejilerine bağlı olarak belirlediği hedeflere ulaşmak için başarıyı sürdürülebilir kılmak gereklidir. Bu da doğru itibar yönetimi stratejileri oluşturmak ve kamuoyu algısını pozitif yönde etkilemek amacıyla yürütülen çalışmaların bütünüdür.

Neler Yapıyoruz?

  • Basın Bülteni İletişimi
  • Basın Lansmanı
  • Basın Toplantısı
  • İkili Medya Buluşmaları
  • Lider İletişimi
  • Etkinlik Yönetimi
  • Kriz İletişimi
  • Medya Takip ve Raporlama
  • Online Monitoring